Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

Καθαρισμός φίλτρων »
« Μάιος »
« 23 έως 29-05-2022 »
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:50

ΝΙΚΟΣ ΜΠ.

19:00-19:40

X TRAINING

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

INDOOR CYCLING

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

20:00-20:45

TRAMPOLINE

ΛΑΟΥΡΑ

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:00-21:45

TOTAL BODY

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

17:00-17:45

INDOOR CYCLING

ΛΑΟΥΡΑ

18:00-18:50

TOTAL BODY

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:00-19:50

INDOOR CYCLING

ΓΙΑΝΝΗΣ

19:00-19:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:40

HIPS AND ABS

ΕΥΓΕΝΙΑ

21:00-21:55

YOGA

ΒΑΣΩ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

08:00-08:30

HYBRID TRAINING

10:30-11:20

INDOOR CYCLING

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:55

YOGA

ΒΑΣΩ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:45

TRAMPOLINE

ΛΑΟΥΡΑ

19:00-19:40

X TRAINING

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

ΝΙΚΟΣ ΜΠ.

20:00-20:50

INDOOR CYCLING

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

20:00-20:40

X TRAINING

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:45

TRAMPOLINE

ΛΑΟΥΡΑ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:45

HIPS AND ABS

ΕΥΓΕΝΙΑ

19:00-19:50

INDOOR CYCLING

ΓΙΑΝΝΗΣ

20:00-20:50

TOTAL BODY

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:25

YOGA

ΒΑΣΩ

18:00-18:40

HIPS AND ABS

ΕΥΓΕΝΙΑ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

19:00-19:40

X TRAINING

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

INDOOR CYCLING

ΛΑΟΥΡΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20:00-20:50

TOTAL BODY

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

20:00-20:40

X TRAINING

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

   
← →
X Χρησιμοποιούμε cookies. Ελέγξτε το σκοπό, τις συνθήκες αποθήκευσης και την πρόσβαση σε αυτά σε Πολιτική των cookies.