Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

Καθαρισμός φίλτρων »
« Ιούλιος »
« 19 έως 25-07-2021 »
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:50

ΝΙΚΟΣ ΜΠ.

19:00-19:30

STRENGTH

XPRESS

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

INDOOR CYCLING

ΝΙΚΟΣ

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:00-21:45

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

11:00-11:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

19:00-19:50

INDOOR CYCLING

ΓΙΑΝΝΗΣ

19:00-19:30

STRENGTH

XPRESS

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:45

HIPS AND ABS

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

21:00-21:55

YOGA

ΒΑΣΩ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:55

YOGA

ΒΑΣΩ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:30

STRENGTH

XPRESS

19:00-19:45

TRAMPOLINE

ΛΑΟΥΡΑ

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

ΝΙΚΟΣ ΜΠ.

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:00-21:50

INDOOR CYCLING

ΝΙΚΟΣ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:30

Virtual ride

VIRTUAL

18:00-18:45

TRAMPOLINE

ΛΑΟΥΡΑ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:50

INDOOR CYCLING

ΓΙΑΝΝΗΣ

19:00-19:30

STRENGTH

XPRESS

20:00-20:50

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

10:00-11:00

Virtual ride

VIRTUAL

15:30-16:25

YOGA

ΒΑΣΩ

18:30-18:45

XPRESS ABS

XPRESS

19:00-19:50

PILATES

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

19:00-19:30

STRENGTH

XPRESS

19:30-19:45

XPRESS ABS

XPRESS

20:00-20:50

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

20:30-20:45

XPRESS ABS

XPRESS

21:00-21:50

INDOOR CYCLING

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

21:30-21:45

XPRESS ABS

XPRESS

   
← →
X Χρησιμοποιούμε cookies. Ελέγξτε το σκοπό, τις συνθήκες αποθήκευσης και την πρόσβαση σε αυτά σε Πολιτική των cookies.